Blog #6 Beperkte gemeenschap van goederen

Super leuk natuurlijk dat jullie verloofd zijn. Misschien wacht je er al jaren op om in het huwelijksbootje te stappen of misschien gaat het juist allemaal heel snel en onverwachts. Vanaf het moment van verloving tot aan de bruiloft moet er vaak van alles geregeld worden. Het meeste is natuurlijk leuk, zoals een trouwjurk uitzoeken en bepalen waar jullie willen trouwen. Maar er zijn ook minder leuke dingen, zoals bepalen of jullie onder huwelijkse voorwaarden willen trouwen en het bijbehorende bezoek aan de notaris. Of jullie nu in Nederland, Zuid-Afrika of ergens anders trouwen, de wetgeving in Nederland is bepalend voor jullie.

Per 1 januari 2018 gaat de regelgeving in Nederland veranderen. Voor die tijd trouwen jullie standaard in gemeenschap van goederen. Of jullie gaan naar de notaris en leggen huwelijkse voorwaarden vast. Een notaris is natuurlijk niet goedkoop en het klinkt ook niet heel romantisch om je, vóórdat jullie getrouwd zijn, al bezig te houden met wat er gebeurd als jullie weer gaan scheiden.

Waar?

Nederland, Zuid-Afrika en Suriname zijn de enige 3 landen in de wereld met dit systeem. En vanaf 1 januari 2018 blijven alleen Zuid-Afrika en Suriname over. Want ook Nederland stapt over op een andere regeling.

De nieuwe regeling in Nederland lijkt erg op de regeling die ze al lange tijd in Duitsland hebben. Maar ook België en vele andere landen hebben een soortgelijk stelsel.

Wat gaat er veranderen?

Als jullie geen huwelijkse voorwaarden bij de notaris opstellen, dan trouwen jullie vanaf 1 januari 2018 niet meer standaard in gemeenschap van goederen, maar trouwen jullie standaard onder beperkte gemeenschap van goederen.

Tot eind 2017 betekent dit dat al jullie bestaande en toekomstige schulden en bezittingen van jullie beiden zullen worden. Ook valt een erfenis of schenking, zowel vóór als tijdens het huwelijk, met de oude regeling onder jullie gezamenlijk vermogen.

Vanaf 2018 zal dat veranderen. Schulden en bezittingen die jullie al hadden vóór de bruiloft, blijven bij de betreffende partner. Bij een eventuele scheiding kan de partner ook geen aanspraak maken op een erfenis die één van beiden ontvangt (vóór of tijdens het huwelijk).

Alleen de bezittingen (met uitzondering van een erfenis of schenking) en schulden die jullie verkrijgen tijdens jullie huwelijk zullen, in de nieuwe situatie, gemeenschappelijk worden.

Als één van jullie beiden al een eigen bedrijf heeft, dan is het verstandig om bij een notaris na te gaan wat wel en wat niet onder de beperkte gemeenschap van goederen valt om te bepalen of huwelijkse voorwaarden voor jullie beter zijn.

Voor wie?

De beperkte gemeenschap van goederen zal alleen gelden voor huwelijken afgesloten ná 31 december 2017. En uiteraard alleen als het bruidspaar niet naar de notaris is geweest om huwelijkse voorwaarden op te stellen.

Koppels die al vóór 1 januari 2018 getrouwd zijn en geen huwelijkse voorwaarden hebben vastgelegd, blijven onder de oude regeling vallen waarbij alles gemeenschappelijk is.

Administratie

Als jullie ervoor kiezen om geen huwelijkse voorwaarden op te stellen, dan is het goed om te weten dat jullie moeten gaan opschrijven wat ieders vermogen op de trouwdatum daadwerkelijk is. Handig is uiteraard als jullie hier de bankafschriften met het saldo bij bewaren. Alsook eventuele brieven waarin de hoogte van een schuld staat. Bij een eventuele echtscheiding is het dan een klein beetje duidelijker welke goederen en schulden er al waren vóór het huwelijk (en dus niet gemeenschappelijk zijn) en welke goederen en schulden in de beperkte gemeenschap vallen.

Maar dit blijft natuurlijk lastig. Want stel dat de ene partner € 6.000 op de spaarrekening heeft staan en de ander niets. Als je na 2 maanden weer gaat scheiden, dan is dat niet zo lastig. Maar wat als jullie pas na 25 jaar scheiden? Degenen die geen spaargeld had heeft misschien wel de gehele 25 jaar het grootste inkomen gehad en het meeste betaald. Of degenen van wie de € 6.000 was heeft dit een jaar later volledig opgemaakt aan bijvoorbeeld motorrijlessen. Bij een scheiding is het in deze gevallen dus niet eerlijk dat je € 6.000 meer krijgt, omdat je dat bedrag had ingebracht.

Het is dus niet alleen van belang dat jullie vooraf opschrijven wie welke bezittingen en schulden had, maar dit zal jullie gehele huwelijk bijgehouden moeten worden. Dat is de enige manier om dit later te kunnen bewijzen. Geen ideale situatie dus.

Voorbeeld

Hetzelfde geldt voor een erfenis. Stel dat de één € 50.000 erft en dit komt op jullie gezamenlijke spaarrekening waar al € 25.000 gezamenlijk gespaard geld op stond. Jullie gaan vervolgens samen (met jullie gezin) een grote reis maken ter waarde van € 25.000. Als jullie daarna gaan scheiden en je hebt niet vastgelegd van welk geld deze reis gemaakt was, dan kun je daar alsnog ruzie over krijgen. Want de € 50.000 is na een scheiding alléén van de erfgenaam. En de € 25.000 moeten jullie delen. Als de reis van de erfenis is betaald krijgt de erfgenaam € 37.500 en de partner € 12.500. Als de reis van jullie gezamenlijk gespaarde geld is betaald, dan krijgt de erfgenaam € 50.000 en de partner € 0.

Dus verdiep jullie goed in wat handig is. Als jullie nu beiden geen schulden en weinig bezittingen hebben, dan is de beperkte gemeenschap van goederen waarschijnlijk prima voor jullie. Maar zodra één van jullie een grote erfenis ontvangt, is het altijd handig hier weer even naar te kijken.

Een notaris kan jullie helpen met de keuze wat voor jullie het beste is.

Hier kunnen jullie de volledige wettekst lezen.

Trouwen in Zuid-Afrika

Wanneer jullie in Zuid-Afrika trouwen, heb ik natuurlijk diverse documenten van jullie nodig. Als jullie besluiten om onder beperkte gemeenschap van goederen te trouwen, dan heb ik voor dit aspect niets van jullie nodig. Maar als jullie besluiten huwelijkse voorwaarden op te stellen, dan heb ik een brief van jullie notaris nodig, aangevuld met een apostille. Uiteraard zal ik jullie daar nog verder over informeren.

-XxX- Iris

×